Mateřská škola Divišov
MŠ Divišovokres Benešov

Moto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy...

Třída Sovičky

Učitelky

Řikovská Martina

Sládková Lucie

 

Charakteristika třídy

Říkáme si Sovičky a už se tady skoro všichni známe. Jsme třída 23 předškoláků. Společně se snažíme připravit se nejen na školu, ale i do dalšího života. Jméno Sovičky si neseme oprávněně, jsme totiž v celé školce nejstarší a tedy nejrozumnější . Držíme se pravidla, že všechno, co potřebujeme znát, jsme se naučili v mateřské školce. Všichni víme, že sovy jsou symbolem moudrosti a tak se i my budeme snažit získat soví moudrost. Samozřejmostí je si vzájemně pomáhat a dodržovat pravidla a tak jsme si společně s paní učitelkami některá dohodli.

Třída se nachází v nové přístavbě mateřské školy v prvním patře. Byla dokončena v roce 2020. Třída je využívaná k celodennímu provozu. Je vybavena čtyřmi dětskými nastavitelnými stolečky po 6 místech. Tento prostor nabízí dětem dostatečné vyžití pro výtvarné činnosti, konstruování, skládání a tvořivé hry. Na zvláštním stolečku je umístěn tác s hrníčky dětí a děti si tak samy mohou během celého dne dolévat vodu. Uprostřed místnosti je dostatek prostoru pro řízené, tělovýchovné činnosti a volné hry dětí. Třída je vybavena novým nábytkem. Vše je ve výšce dostupné dětem, aby si samy mohly volit hračku pro svoji hru. Děti mají k dispozici dostatek hraček, stavebnic a skládaček vhodných pro jejich věk. Ve třídě se dále nachází oblíbená dětská kuchyňka. Rušné činnosti se střídají s klidovými.

Umývárna a WC jsou hned vedle třídy. Děti si zde upevňují hygienické návyky. Před třídou je šatna dětí. Zde má každé dítě prostor pro převléknutí a uložení oblečení, obuvi na pobyt venku i cestu domů.

Veškeré stolování se uskutečňuje ve školní jídelně mateřské školy, kde jsou děti vedeny k samostatnosti a sebeobslužnosti při stolování.

Na třídě Soviček se střídají dvě paní učitelky pravidelně na ranní a odpolední službu vždy po týdnu. V době vycházky a oběda se z důvodu bezpečnosti obě paní učitelky překrývají. Ve třídě probíhá volná hra, která je ukončena ranním komunikativním kruhem. Po hygieně je připravena svačina. Poté následuje plánovaná, řízená činnost. Pobyt venku probíhá buď na školní zahradě, na školním hřišti, nebo podnikáme procházky po blízkém okolí. Po návratu z vycházky následuje opět hygiena a oběd. Po obědě mají děti klidový režim, poslouchají pohádku nebo se věnují klidovým hrám. V odpoledních hodinách se děti věnují svým oblíbeným hrám a činnostem a rozcházejí se postupně domů. Během celého dne probíhají námětové hry dle tematického zaměření výchovné práce, jazykové chvilky, smyslové hry, relaxační chvilky a pohybové hry. Režim dne je flexibilní a umožňuje reagovat na jakékoliv mimořádní situace v MŠ a individuální potřeby dětí.

Rodiče mohou kdykoliv během roku navštívit naši třídu, snažíme se denně s nimi hovořit. Jsou pro ně připravovány i pravidelné společné akce s dětmi.