Mateřská škola Divišov
MŠ Divišovokres Benešov

Moto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy...

Harmonogram dne

6:30 – 9.45

ranní hry

 • spontánní i motivované herní činnosti
 • případně složitější řízená činnost (kreslení, malování, vyrábění, modelování, stříhání atd.)

ranní kruh

 • naše ranní rituály – přivítání, posílání kouzla…

Co nás tento den čeká?

 • opakování básničky, písničky
 • vyprávění zážitků, logopedické chvilky...    
 • denní cvičení na třídě
 • pohybové chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry,
 • relaxační chvilky

hygiena, svačina

nabídka výchovně vzdělávací činnosti

 • individuálně  -  podle věku a schopností dětí
 • činnosti rozumové, matematické, jazykové, tělesné,
 • výtvarné, hudební, pracovní...,
 • logopedická prevence
 • dle plánu TVP

9.45 – 12.00

hygiena, převlékání, pobyt venku

 • (seřazení, reflexní vesty, seznámení s cílem vycházky, hry na zahradě, pohybové aktivity...)

12:00 -  12:30

příprava na oběd, oběd

12:30 –14:00

odpočinek na postýlce

klidové činnosti

 • četba pohádek, klidové hry…

14:00 – 14:20

hygiena, svačina

14:20 – 16:30

odpolední činnosti

 • dle zájmu dětí, dokončování výrobků, společenské hry, pobyt venku (dle počasí)
 • individuální práce s dětmi

Časy harmonogramu dne se na jednotlivých třídách mírně liší.

Režim dne dává dětem pravidelný řád, ale je natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na jakékoliv mimořádné situace v MŠ - slavnosti, oslavy, plavání, divadla apod.

O školce

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Na škole byl realizován projektDigi