Mateřská škola Divišov
MŠ Divišovokres Benešov

Moto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy...

Logopedie

Logopedie ve školním roce 2022/2023

Nácvik motoriky mluvidel, dechová cvičení, napodobování hlásek, rozvoj slovní zásoby, grafomotorika apod.

Bližší informace u pí.uč. Šárky Vonáškové