Mateřská škola Divišov
MŠ Divišovokres Benešov

Moto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy...

Třída Ježci

Učitelky

Jana Filipová

Júlia Zavřelová

Motto

Ježek je jak jehelníček, místo očí má pár sklíček. Ježka máme všichni rádi, jenom se nám špatně hladí.

Charakteristika třídy

Třída se nachází v přízemí nově postaveného pavilonu a je situovaná na severovýchod a její provoz  byl zahájen 1.9. 2020. Do třídy je zapsáno  20 dětí ve věku 5,5 – 6 let, z toho 12 dívek a 8 chlapců.

Do třídy se vchází ze šatny, kde má každý svoji skříňku a značku. Celá naše třída je velmi prostorná, krásně barevná a prosvětlená. V části napravo jsou dětské stolečky se židličkami, kde si děti kreslí, malují, modelují, tvoří z různých materiálů, nebo skládají puzzle. Hned vedle  při stěně je umístěn dětský motivační nábytek – prostorná kuchyňka a pracovní ponk s nářadím ( sloužící k polytechnické výuce),  a také k námětovým hrám dětí. Protože mají děti rády různé výtvarné experimenty, je všude položené  linoleum, jen v levé části třídy jsou položené 2 kusové koberce určené pro hry, komunitní kruh, cvičení a činnosti na zemi. Vše je v dostupné  výšce, takže si samy mohou volit hračku pro svoji hru. Velmi oblíbené jsou i dětské koutky, např. stoleček s měkkými taburetkami a sedacími vaky, kde si mohou prohlížet knížky, hrát s panenkami, povídat si s kamarádem a nebo jen tak relaxovat. Dále Mašinka, skládající se z několika barevných částí, jež lze využít jak na sezení, tak i k jiným hrám a činnostem. Ve třídě jsou dva přenosné divadelní paravany, které mohou využít děti i paní učitelky k dramatizaci či hraní oblíbených pohádek. V sestavě tří velkých skříní s barevnými dvířky jsou uložena lůžka a lůžkoviny k odpolednímu odpočinku pro všechny děti. Stěna situovaná do zahrady školky je celá prosklená, což nám umožňuje např. pozorovat počasí či změny v přírodě během střídajících se ročních období. Třída je vybavena velkým nástěnným televizorem, dvd přehrávačem a audio systémem.

Třída má i svoji novou umývárnu s umyvadly, zrcadly a WC, která je rovněž barevná a prostorná. Do umývárny a na WC je možnost vstupu jak ze třídy, tak i ze šatny. Dětem je celodenně zajišten pitný režim, mají k dispozici vlastní hrneček a nádobu se šťávou či čajem. Pití nám zajišťují paní kuchařky.